Koordinatörler


AHMET KAVAS

Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler FakültesiMUHAMMED TANDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler FakültesiABDULLAH ERDEM TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler FakültesiAYDIN ÖZKAN

Dr., Türk Hava Yolları, Pazarlama ve Sosyal İşler Müdürü