Yazar Sümeyye Doğan

Hamburg Üniversitesi Etiyopya ve İran Bilimleri’nde (Ethiopian Studies / Iranian Studies) (çift anadal) lisans-yüksek lisans birleşik eğitim gördü ve bu bölümlerden aynı anda mezun oldu. Yüksek lisans tezini birinci anabilim dalı olan Etiyopya Bilimleri’nde tamamladı. “Arşiv Dokümanları Işığında 16. ve 17. Yüzyılda Osmanlı-Etiyopya İlişkileri” başlıklı yüksek lisans tezinde Osmanlı arşiv dokümanlarının yanı sıra döneme ait Amharca yazmalarla çalıştı. Yoğunlaştığı alanlar, Etiyopya filolojisi ve el yazması kültürü; Etiyopya'da İslam ve Müslüman kabileler; Etiyopya merkezli olmak üzere Afrika'da köyden kente göç ve bunun getirdiği sosyo-kültürel sonuçlar. Almanca, İngilizce, Fransızca, Amharca ve Farsça’nın yanında Etiyopya ve İran’ın bazı ölü dillerini bilmektedir.