Yazar Bayram Akbulut

Bayram Akbulut, 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atanıp lisansüstü eğitimi için Bursa Uludağ Üniversitesine gitti. 2017 yılında Dinler Tarihi alanında “Afrika'da Protestan Misyonerliği: Etiyopya Örneği” adlı Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede “Post Kolonyal Afrika’da Hıristiyanlık: Bağımsız Afrika Kiliseleri” adlı doktora çalışmasına devam etmektedir. İlgilendiği alanlar Hıristiyanlık, Yahudilik, Afrika’da Misyonerlik faaliyetleri, Oryantalizm ve Sömürgecilik gibi konuları kapsamaktadır.