Ahmet KAVAS


Ahmet Kavas

<p>Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi. </p>

<p>

1964’te Vezirköprü’de (Samsun) doğdu. 1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nın verdiği yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursu ile Fransa’ya gitti. Paris Denis Diderot Üniversitesi Coğrafya, Tarih ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde (Université de Denis Diderot / Paris-7, Géographie, Histoire et Sciences de la Société) Afrika’da İslâm ve Müslüman Toplumlar Uzmanı Prof. Dr. Jean-Louis TRIAUD’un yanında 1991 yılında “Osmanlı İdaresi ile Senûsiye’nin Münasebetleri (1835-1912)” konulu yüksek lisansını tamamladı. 1992-1996 yılları arasında ise “Fransızca Konuşulan Afrika’da Modern Arapça – İslam Eğitiminin Gelişmesi, Mali Cumhuriyeti Medreseleri, 1980-1994 Yılları arasında Başkent Bamako’nun Konumu” konulu doktora tezini savundu. 1996 yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı’nın İstanbul’da bulunan İslâm Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) uzman araştırmacı olarak göreve başladı. 2002 yılında Osmanlı Devleti’nin Siyah Afrika’ya Açılan Kapısı: Fizan Sancağı adıyla takdim ettiği teziyle doçent oldu. 2006 yılı Şubat ayında İSAM’dan ayrılarak 2011 yılı Ekim ayına kadar İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, 2014 yılı Şubat ayına kadar da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılı Ağustos-2011 Ağustos ayı arasında Afrika konusunda Başbakanlık müşavirliği görevini yürüttü. 2009 Eylül ayında Profesör unvanını aldı. 2012 yılı Dışişleri Ağustos Kararnamesi ile Afrika ülkelerinden Çad Cumhuriyeti’nin başkenti Encemine Büyükelçi olarak tayin edildi. Büyükelçilik görevinin ardından 2015 yılı Ağustos ayından itibaren ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı görevini yürütmektedir.

Batı Afrika ülkelerinden Mali Cumhuriyeti’ndeki ilk ve orta öğretim seviyesindeki özel eğitim kurumları olan medreseler üzerine hazırladığı doktora çalışması L’enseignement Islâmique en Afrique francophone: Les médersas de la République du Mali (İstanbul 2003) adıyla Fransızca olarak 2003 yılında (IRCICA Yay.); Geçmişten Günümüze Afrika isimli kitabı ise 2005 yılında basıldı (Kitabevi Yay.). Osmanlı-Afrika İlişkileri [Kitabevi, İstanbul 2011, İstanbul 2013 (II. Baskı), İstanbul 2015 (III. Baskı)] başlıklı müstakil çalışmasının yanı sıra Osmanlı’dan Günümüze Afrika Bibliyografyası  (2013), Tarih-i İbn-i Galbun der-beyân-ı Trablusgarp & Trablusgarp Tarihi (2013), Les Relations Turco-Tchadiennes: la Politique Ottomane en Afrique Centrale: el-Alâkâtü’t-Türkiyye el-Tişâdiyye (2015), Sudan Seyâhatnâmesi (2016) gibi ortak eserli çalışmalarına ek olarak çeşitli dergilerde yayınlanan çok sayıda ilmi makalesi bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (TDV İSAM) tarafından yayımı başarıyla tamamlanan İslâm Ansiklopedisi için çoğunluğu Afrika kıtası ile ilgili olmak üzere 2013 yılına kadar 100’e yakın madde yazmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde “Afrika”, “Osmanlı Afrikası”, “Osmanlı-Fransa Münasebetleri”, “Sömürgecilik” ve “Osmanlı’da Dinî Hayat” üzerine araştırmalar yapmakta olup farklı dergilerde bu konularla ilgili çok sayıda makalesi, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ilmi toplantılarda takdim ettiği tebliğleri yayımlanmış bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olup Arapça, Fransızca ve İngilizce yanında Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitüsü’nde (INALCO/Institut National des Langues et Civilisations Orientales) eğitimini aldığı Bambara ve Volof Afrika yerel dilleri ile ilgili dersleri takip etmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Kavas, hâlihazırda Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (AFAM) kurucu başkanlığı görevini yürütmektedir.